/ 1 نظر / 13 بازدید
خاک نشین ره میخانه

زندگی یه آرزوی مبهمه مگه نه؟ مگه نه.. مگه نه یک طلوع یک غروب یک دمه مگه نه.. مگه نه زندگی یه کوره راه یه امیده یه نگاهه مثله یه چراغه روشن توی یک شبه سیاهه مگه نه؟..مگه نه..مگه نه قصه ی عزیز و اوج قصه ی ساحل و موج قصه ی تنهائیه قصه ی یاس و امید یا سیاهه یا سفیده وصل یا جدائیه قصه ی نامه و ننگه حرف بی رنگی و رنگ سر به سر رسوائیه رو لب بسته غنچه وقتی پاییز میاد چه غم انگیز میاد چی بگه به کی بگه؟ زندگی عاقبتش نبو دنه یه سرود نا تموم سرو دنه