و سراپا شادی...

و پر از عشق و سرور ...

دخترک يادش نيست ...

که همه می جويند ...

که همه می خوانند ...

و سراپا پر م از عشق و جنون ...

و نه در دوردستی دور و نه در اين نزديکی ...

عشق قلب من است و سراپا شادی ..

                 آرزويم اينست ..

/ 1 نظر / 8 بازدید
BlackRose

دخترک يادش نيست .... آن همه عشق و جنون .... دخترک يادش نيست .... درس آزادگی و مهر و وفا .... دخترک يادش نيست .... عاشقش گشته فنا .... With best wishes