همين طوری ....

شروع اين سفر فقط به خاطر تو بود و بس

                                                  تمام اين خطر فقط به خاطر تو بود و بس

آدما خيلی وقتا حرف می زنن اما بيشتر اين خيلی وقتها نمی دونن واسه چی اين کارو می کنن ....06.gif

آ دما بيشتر وقتا قول می دن اما شايد اصلا ندونن واسه چی قول دادن ....06.gif

آدما بعضی وقتا می زنن زير قولشون و هميشه نمی دونن که چرا اين کارو کردن ...06.gif

سعی کن آدم باشی اون قدر که زياد حرف نزنی اما وقتی زدی بدونی چرا اين کارو کردی ، زياد قول ندی اما وقتی دادی نه بزنی زيرش نه يادت بره واسه چی اين کارو کردی ....03.gif01.gif05.gif09.gif

سعی کن هيچ وقت قول ندی از اون جايی که يه آدمی جنبه ی قول دادن نداری خسته که شدی ميزنی زيرش 12.gif

اين جور قولا ندادنشون بهتر از دادنشونه .....28.gif

همين طوری يهو ....03.gif

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
مریم

بازم سلام..آخه اینجا هم منتظرما بودی..گفتم یه حرفی بزنم که 1 پیام بشه...<< آدمها کجا رفتند؟ باد ایشان را با خود برد...آدمها ریشه ندارند و از این جهت بسیار اندوهگینند>> ریشه فقط حاصل پیوستگی رشته های قلب و ادراک است....تا بعد