اما ما ....

فاصله تنها صدای ماست ، که به هر بهانه ای از شنیدن هم پا پس می کشد ...

فاصله یعنی همین ...

یعنی من تو را دوست دارم اما ....

فاصله یعنی همین صدا ...

همین که من بی تو من بی من ....

فاصله تنها صدای ماست ...

اما

فاصله سزای ما نیست...

/ 0 نظر / 12 بازدید