دوستم داشته باش ! لطفا !

به خاطر خودت می‌گویم
که سردت نشود
که دلت نلرزد
که ترس برت ندارد
که دستت خالی نماند
به خاطر خودت می‌گویم دوستم داشته باش
که در سالن انتظار بلیط سینما را صدبار نخوانی که سرت را گرم کرده باشی
که در اتوبوس راحت بخوابی و نترسی ایستگاه را جا بمانی
که اساماس ساده رسیدم، بخواب، دلت را خوش کند
که در مهمانی کسی ناگهان پشت گردنت را ببوسد
که بتوانی راحت شعر سیدعلی صالحی را کنار دفترت بنویسی
که ترست بریزد و تو هم شعر بنویسی
که ترست بریزد و در کوچه برقصی
که عصر جمعه دستت برود به من زنگ بزنی
به خاطر خودت می‌گویم
دوستم داشته باش
که ادبیات بی استفاده نماند
و شعرهای عاشقانه به کاری بیاید
به خاطر خودت می‌گویم
دوستم داشته باش
بی دوست داشتن تو که نمی‌شود
دوستم داشته باش لطفا
دوستم داشته باش تا از این سطور سطحی گذر کنیم
و به ادبیات برسیم
وگرنه من که سرم شلوغ است و
کاری به این کارها ندارم ...

 

/ 5 نظر / 36 بازدید
راحیل

سلام عزیزم..........کجایی بابا؟منم دلم تنگیده....رمزش 1368 هست...چه می کنی؟امیدوارم خوش باشی هر جا که هستی...

راحیل

سلام عزیزم..........کجایی بابا؟منم دلم تنگیده....رمزش 1368 هست...چه می کنی؟امیدوارم خوش باشی هر جا که هستی...

راحیل

دلتنگی پیچیده نیست... یک دل... یک آسمان ... یک بغض .. و آرزو های ترک خورده ...! به همین سادگی

y nafar 2set darah ... [ماچ][ماچ][ماچ]

f@temeh

+ عالی بود حووورااا [قلب][گریه]