هیچ وقت این طوری خوش نبودم

وقتی همه چیز دارم

دلم می خواد یه نفس عمیق بکشم

یه آه بلند از روی خوشی

نکنه یه وقت خوشی بزنه زیر دلم ؟؟؟؟  ;-)

/ 0 نظر / 11 بازدید