يه چيزی خوندم امروزه جايی !

از دکتر شريعتی !

کاش همش يادم می موند و مينوشتم !

مريم کجايی آخه؟؟؟

 

     

/ 0 نظر / 9 بازدید