یار دبستانی من ...

دیگر دانش آموز نیستم و آن سال هم نبودم اما هر سال 13 آبان مرا به همان حال و هوا می برد ..

 

 

 

و افتخار می کنم ...

 

 

به تمام آنچه که آن موقع کشورم بدست آورد

و تمام آنچه اکنون کشورم دارد

در تمامی روزهای به یاد ماندنی و تمام 13 آبان ها به کشورم افتخار می کنم ...

 

و به مردمش...

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید