هرکجا هستم باشم ...

آسمان مال من است !

پنجره ، فکر ، هوا ، عشق ، زمين مال من است !

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
کاوشگر نور

زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی است جز این چیزی نمی دانیم وبه چیزی جز این نیاز نداریم منتظر نظر شما هستم