اومدم اما واسه يه مدت کوتاه .....

سلام

من اومدم اما فقط واسه ۲۰ دقيقه زياد نيست نه ؟

نميشه کاريش کرد .

شرمنده ها

تا به دنبال رد چشمانت راه ها هموار است
اشکهایت را به نشانی از پریدنها ,تپیدنها به جا بگذار
می شود با نور چشمانت شب تاریک را روشن کرد
می شود از امتداد دستهای پر مهرت , رد چشمانت را به یاد آورد
می شود با تو ولی از تو جدا بود
می شود گلدان خالی را به دستان تو افزود
می شود راه ها را گم کرد
 می شود اشکهایت را ندید
می شود تا انتهای ردپای دستهایت 
یک سبد شادی و شور و عشق را پاشید
 می توان دنیایی از انکار چشمانت را به یاد آورد
می توان  ردپایی از صدایت را  را به خاطر داشت
می شود با حرفهایت مانوس بود و ماند تا همیشه
می توان دستان گرمت را گرفت و با تو شد تا کهکشانها
می توان بر قاب خیس پنجره
 نام تو را حک کرد و زیر آن نوشت
          تا همیشه دوستت دارم گلم  
/ 0 نظر / 9 بازدید